Aké typy zvárania sú najpoužívanejšie?

Zváranie je metóda spájania materiálov, pri ktorej sa vytvárajú nové medziatómové väzby. Dochádza tak k vzniku nerozoberateľného spoja s vysokou pevnosťou. V dnešnej dobe sa využívajú viaceré typy zvárania, ktoré sa líšia svojimi možnosťami a vlastnosťami. Prinášame vám prehľad tých najpodstatnejších informácií, ktoré by ste o nich mali vedieť.

Najobľúbenejšie typy zvárania

Všetky moderné druhy zvárania majú svoje výhody aj nevýhody. Pokiaľ chcete získať požadovaný výsledok čo najefektívnejšie, je dôležité zvoliť tú správnu metódu. V súčasnosti sa obvykle využívajú 3 rôzne, ktoré sa ďalej rozdeľujú do viacerých podkategórií.

Vedeli ste, že metódy zvárania sa delia na tavné a tlakové? Zatiaľ čo pri prvej menovanej sa na spojenie materiálov využíva výhradne vysoká teplota, tak pri druhej aj pôsobenie tlaku.

Zváranie plameňom či elektrickým odporom patria k najbežnejším typom zvárania

Zváranie plameňom

Ako už napovedá samotný názov, tento druh zvárania je založený na tepelnej energii z plameňa, ktorý vzniká spaľovaním horľavého plynu a kyslíka. Benefitom je vysoká flexibilita. Zvárač si dokáže jednotlivé parametre ľahko prispôsobiť svojim potrebám. Plameňom sa dajú zvárať všetky najčastejšie používané kovy a plechy do hrúbky 1 mm.

Nevýhodou zvárania plameňom je však veľká prácnosť. Ide totiž o plne ručný spôsob. Kvôli časovej náročnosti sa preto využíva väčšinou len pri opravárenských prácach alebo v kusovej výrobe.

Zváranie elektrickým odporom

Táto metóda zvárania sa využíva najmä v sériovej výrobe, keďže jej veľkým benefitom je vysoká rýchlosť zvárania. So zváraním elektrickým odporom sa môžete stretnúť napríklad v továrňach na výrobu karosérií automobilov. Na vytvorenie zvaru sa využíva tlak, pričom cez miesto spojenia prechádza elektrický prúd. V dôsledku elektrického odporu sa kov nataví a vznikne pevné spojenie.

Odporové zváranie nachádza uplatnenie pri spájaní plechov preložených cez seba. Takže možnosti aplikácie sú obmedzené. Delí sa na bodové a švové. V druhom menovanom prípade sa nevyužívajú klasické, ale kotúčové elektródy.

Zváranie elektrickým oblúkom

Oblúkové zváranie patrí medzi najobľúbenejšie typy zvárania. Na roztavenie základného a prídavného materiálu sa v tomto prípade využíva tepelná energia z elektrického oblúka. Existuje hneď niekoľko najpoužívanejších metód:

  • Zváranie MIG, kedy elektrický oblúk horí medzi zvarencom a zváracím drôtom. Ide o poloautomatické zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu, ktorý sa priamo nezúčastňuje chemických reakcií v materiáli.
  • Zváranie MAG je tiež poloautomatická metóda, avšak v tomto prípade sa využíva aktívny plyn, ktorý je súčasťou chemických reakcií v materiáli. Niekedy sa označuje tiež ako zváranie CO2.
  • Zváranie TIG, ktoré je manuálnou metódou. Je o niečo menej efektívne a časovo náročnejšie ako MIG alebo MAG zváranie. Využíva sa pri ňom volfrámová elektróda a ochranná atmosféra inertného plynu.
  • Zváranie MMA, pri ktorom sa využíva obalená elektróda. Ide tiež o plne manuálnu metódu, ktorá je pomerne časovo náročná a menej produktívna. Preto sa dnes nepoužíva až tak často.

Naša rada: Najlepším pomerom kvality výsledného zvaru, nákladov a celkovej efektivity sa vyznačuje MIG a MAG zváranie. Prináša široké spektrum možností a dá sa použiť v rôznych aplikáciách. Práve preto ho ponúkame aj my v PG Metallbau.

Ďalšie druhy zvárania

V dnešnej dobe sa používajú aj ďalšie, menej tradičné typy zvárania. Napríklad, zváranie pomocou lasera, ktoré dokáže byť mimoriadne presné. Na druhej strane je ale pomerne nákladné. Pri spájaní plastov je zase obľúbené zváranie PPR. V niektorých špeciálnych aplikáciách sa môžete stretnúť aj s trecím, kováčskym, difúznym či ultrazvukovým zváraním.

Zváranie MIG, MAG, TIG a MMA sú najbežnejšie typy zvárania

Mohlo by sa vám páčiť: